piątek, 13 kwietnia 2012

Piątek trzynastego

 Źródło: Wikipedia

 Istnieje nieuzasadniony pogląd, że feralność tej daty bierze początek od faktu, że w ten dzień (13 października 1307) aresztowano Templariuszy, kłamliwie oskarżonych przez króla Francji Filipa IV m.in. o herezję, sodomię i bałwochwalstwo (w rzeczywistości był on u nich ogromnie zadłużony i chciał się pozbyć wierzycieli). Według tej hipotezy Ostatni Wielki Mistrz Zakonu, Jacques de Molay, tuż przed spłonięciem na stosie przeklął Filipa IV i papieża Klemensa V, a rok później obaj nie żyli. Przekonanie o pechowości tej daty pojawiło się dopiero na początku XX w.Piątek trzynastego może w ciągu jednego roku przypaść co najmniej 1 raz i maksymalnie 3 razy. Nie jest możliwe, aby w ciągu całego roku ani jeden piątek nie wypadł trzynastego dnia miesiąca.


Wypadanie piątków 13 w zależności od pierwszego dnia roku:

Lata zwykłe

 • poniedziałek: 13 kwietnia, 13 lipca
 • wtorek: 13 września, 13 grudnia
 • środa: 13 czerwca
 • czwartek: 13 lutego, 13 marca, 13 listopada
 • piątek: 13 sierpnia
 • sobota: 13 maja
 • niedziela: 13 stycznia, 13 października.
Lata przestępne
 • poniedziałek: 13 września, 13 grudnia
 • wtorek: 13 czerwca
 • środa: 13 marca, 13 listopada
 • czwartek: 13 lutego, 13 sierpnia
 • piątek: 13 maja,
 • sobota: 13 października.
 • niedziela: 13 stycznia, 13 kwietnia, 13 lipca

2 komentarze:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Drukuj