środa, 25 kwietnia 2012

Informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej

Dostałam dzisiaj w przedszkolu taki dokument - Informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Rzecz dotyczy oczywiście Nikodema.

Punkt pierwszy dotyczy opanowania wymagań określonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego w kilku obszarach:
1. Umiejętności społeczne i odporność emocjonalna.
Mocne strony dziecka - chętnie przebywa w grupie rówieśników, dba o porządek w swoim otoczeniu, jest pogodnym dzieckiem, otwartym na innych, uczestniczy w zajęciach, zgłasza potrzeby, chętnie współpracuje w zespole, zgłasza ochotę bycia dyżurnym, domaga się wyboru indywidualnego występu w inscenizacjach, uroczystościach.
Zauważone trudności - brak ochoty do spożywania większości posiłków, czasem nie słucha poleceń opiekunów.
Podjęte lub potrzebne działania wspierające potrzeby dziecka - zachęcanie do próbowania potraw, nagradzanie dziecka, chwalenie na forum grupy.
Wskazówki dla rodziców - kontynuacja form wspierania dziecka.
2. Umiejętności matematyczne i gotowość do nauki czytania i pisania.
Mocne strony dziecka - tworzy zbiór elementów o określonej liczbie, dodaje i odejmuje elementy, porównuje dwa zbiory, wskazuje, gdzie jest mniej lub więcej, wskazuje równoliczność zbiorów, nazywa figury geometryczne płaskie, wymienia w kolejności dni tygodnia, wymienia znane miesiące, określa pogodę, dokonuje analizy podanych słów, wyodrębnia słowa w zdaniu.
Zauważone trudności - nieuważne uczestnictwo w zajęciach, wymaga powtórzenia zadania do wykonania, brak skupienia przez dłuższy czas, rozmowy z innymi dziećmi, nieprawidłowa postawa siedząca na nodze, częsta zmiana pozycji siedzącej.
Podjęte lub potrzebne działania wspierające potrzeby dziecka - asekuracja w trakcie wykonywania ćwiczeń w karcie pracy, zwracanie uwagi o przyjęciu prawidłowej postawy siedzącej.
Wskazówki dla rodziców - organizowanie sytuacji zmierzających do skupienia uwagi na wykonywanej czynności, ćwiczenia logopedyczne zalecane od logopedy.
3. Sprawność motoryczna i koordynacja wzrokowo - ruchowa.
Mocne strony dziecka - sprawnie i samodzielnie układa puzzle, układanki tematyczne, wykazuje się dobrą pamięcią wzrokową, lepi z plasteliny, często rysuje, wycina, skleja, składa papier, bibułę.
Zauważone trudności - słaba sprawność w rysowaniu szlaczków graficznych, drobnych elementów.
Podjęte lub potrzebne działania wspierające potrzeby dziecka - ćwiczenia indywidualne w rysowaniu szlaczków, lepienie z mas plastycznych, nawlekanie korali, układanki z drobnych elementów, toczenie kulek z bibuły.
Wskazówki dla rodziców - kontynuacja ćwiczeń np. darcie gazety na drobne kawałeczki.
4. Samodzielność, w tym umiejętność wykonywania czynności samoobsługowych.
Mocne strony dziecka - samodzielnie zdejmuje i ubiera proste części garderoby, jest samodzielny w łazience, dba o higienę, zgłasza swoje potrzeby, dba o porządek w swojej półce, potrafi zorganizować sobie zajęcie, zabawę; nie zraża się trudnościami.
Zauważone trudności - brak.

Punkt drugi dotyczy natomiast potrzeb rozwojowych dziecka, w tym zauważonych predyspozycji, uzdolnień i zainteresowań:
Opis - wykazuje zainteresowania przyrodą, zwierzętami, opowiada o swoim kocie, jest opiekuńczy w stosunku do młodszej siostry.
Podjęte lub potrzebne działania wspierające potrzeby dziecka - oglądanie książeczek tematycznych, słuchanie ciekawostek o zwierzętach .
Wskazówki dla rodziców - stwarzanie okazji do rozwoju wskazanych zainteresowań, zachęcanie do korzystania z zasobów osiedlowej biblioteki dla dzieci.

Punk trzeci to dodatkowe spostrzeżenia o dziecku:
Dziecko ma wadę wymowy (problemy z głoską "s"), mimo ćwiczeń z logopedą nie ma widocznej poprawy.

W zasadzie z całym tym dokumentem się zgadzam i nie zgłaszam zastrzeżeń:)  Najbardziej rozbawiły mnie oczywiście zauważone trudności w punkcie pierwszym - "brak ochoty do spożywania większości posiłków, czasem nie słucha poleceń opiekunów". Doprawdy, pani Bożenka ujęła to bardzo delikatnie, hehehehe.
Natomiast w całym tym elaboracie nie dopatrzyłam się ani słowa o tytułowej gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Ale może ja nie umiem czytać ze zrozumieniem...

2 komentarze:

  1. No nie mogę, ktoś mi usunął wszystkie komentarze!!! Komuś bardzo przeszkadzały??? Włamywanie się na cudzego bloga jest nielegalne!!! To już jest szczyt wszystkiego...

    OdpowiedzUsuń
  2. Uprzejmie informuję, że po ostatnim włamaniu komentarze pod tym postem nie będą publikowane. Post jest monitorowany:)

    OdpowiedzUsuń

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Drukuj